http://code37defilm.be/ mis on kulukäiturmis on leelisedkui kiiresti mõjub ussirohimis on slamis veel?mis on sotsiaalsed garantiidkuidas ma tean et meeldin tallemis on invertermootorkui tahad et sul oleks sõpru siis ole isekolmnurga siseringjoone keskpunkt asub punktis kus lõikuvadkuidas saab muusikat iphonekus elavad lõvidkui vana on tartukui sage on normaalne lapse pulsskui ma jään teine osakus teha koormustestimis on sapkus saab kontrollida vin koodikui kiiresti dekreedirahad kättekui kaua peab pitsa ahjus olemakuidas koristada ehitustolmuKui ees koma kasutamine
kuidas sõita automaatkäigukastiga
mis tekib glükoosi lõhustamisel
kuidas kasta tomateid
kui sa mind ei armasta siis lõpp on lool
kui tuludeklaratsioon jäi esitamata
kui palju kaalub kanamuna
mis on liitsõnad
mis tähendab ad hoc
kui palju maksab ettevõtte loomine
kuidas õppida klaverit mängima

kui ees koma kasutamineTeema: “Kui” ees koma kasutamine. Minu jaoks on see üks kõige raskem grammatiline probleem üldse, sest tavaliselt pole tegu võrdlusega, a’la “ma olen pikem kui sina” ja öeldist ka “kui” järel alati pole. Näiteks “appi, kui vastik” – kas siin käib koma või mitte?. . Koma sõna ees muudab tähenduse lause sees. Koma kasutada tore, siis ei ole lause kole. ٭ Koma on jama koma on rasked, rikub ära mu eesti keele hinde – reegleid on ju sada. Neid on siiski vaja. Kui on kui-lisand, ma koma pole lisand. Üht koma teist see periood õppinud. Kuid midagi meelde ei jäänud. ٭ Koma on sama tihti aga ees, nagu .... Kui kõrvuti on ERILIIKI määrused, nagu koha- ja ajamäärused, oleneb koma kasutamine taas määruste käändest. KOHAKÄÄN-DES koha- ja ajamäärusi komaga ei eraldata, nt Emakeele Seltsi kõnekoosolek peeti Tartus 25. oktoobril 2005. aastal. Ta on sün-dinud 20. aprillil 1942. aastal Tallinnas. (Sõna aastal võib ka ära jätta.). Koma kasutada tore, siis ei ole lause kole. ٭ Koma on jama koma on rasked, rikub ära mu eesti keele hinde – reegleid on ju sada. Neid on siiski vaja. Kui on kui-lisand, ma koma pole lisand. Üht koma teist see periood õppinud. Kuid midagi meelde ei jäänud. ٭ Koma on sama tihti aga ees, nagu mina olen söökla ees. ٭. "kui" suhtes on tarkpial õigus, see on jällegi see kõrvallause reegel. kui järgneb öeldis, siis on kui kõrvallause eraldaja ning tema ees kasutatakse kõrvallause eraldamiseks koma ("ma olen targem, kui sa arvasid"). kui öeldist ei järgne, siis pole ka kõrvallauset ja koma ei lähe tarvis ("ma olen targem kui sina").. Koma tuleb rinnastava sidendi ees kasutada siis, kui sidend 1) seisab pea- ja kõrvallause piiril: Külalistest tuntakse kaks korda rõõmu: siis, kui nad tulevad, ja siis, kui ära hakkavad minema. (Virumaa Teataja 19.08.1999) Võid kohata Hollywoodi filmistaare, kellest oled seni vaid und näinud, ja sukelduda korallsinisesse merre.. Kui loetelu ees on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit. Semikooloniga eraldatakse koondlauses loetelude rühmad. Töös oli kasutatud nii eesti-, vene- kui ka saksakeelseid artikleid. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda. Ärajäetud sõnade asemel kasutatakse loendis liitsõnades sidekriipsu.. Maja ees kasvasid kõrvuti nii vana mänd, mille latv oli kuivanud, kui ka noor kask. Ehitud kuuse all istub Kati, aabits süles, ja ootab jõuluvana. KOOLON Koolon pannakse 1) koondlause loetelu ette, kui sellele eelneb kokkuvõttev sõna või fraas: Ostsin poest igasugust kraami: sokke, pesupulbrit, raamatuid ja hekikäärid.. pika jutu kokkuvõtteks siis: kui on tegemist võrdlusega, siis "nagu" ette koma ei pane, muudel juhtudel paned "nagu" ette koma (v.a siis, kui lause algab sõnaga "nagu", siis ka koma ei pane - mitte ükski lause ei alga komaga eesti keeles:)). viimane täpsustus oli mõeldud norimissooviga kommenteerijatele.. Kirjavahemärgid: koma kasutamine. Materjal 10. klassile. I. ÜTTE KIRJAVAHEMÄRGID. Üte näitab, kelle või mille poole tekstis pöördutakse. Üte eraldatakse .... Sidesõna "nagu" ees on kindlasti koma siis, kui ta tähendab näiteks, nt "Käisin suvel paljudes Eesti linnades, nagu Haapsalus, Pärnus, Võrus, Tartus ja Kuressaares". Kui on lauses konstruktsioon "niisugune ~ seesugune ~ selline ~ säärane ~ säherdune nagu X", siis koma "nagu" ees ei ole, sest tegu on võrdlusega.. Põimlause osalaused. Põimlause koosneb pealausest ja ühest või mitmest kõrvallausest.. Pealause. Pealause on selline osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt.Kõrvallause ei saa tavaliselt iseseiseva lausena esineda, vaid alistub pealausele.. Näiteks lauses Peeter oli õues, kui vihma sadama hakkas võib osalause Peeter oli õues ka üksinda esineda. Lause teine pool kui …. eesti keele kõige sagedasem lausesisene kirjavahemärk KÕRVALLAUSE koma tuleb rinnastava sidendi ees kasutada siis, kui sidend seisab pea- ja kõrvallause piiril Külalistest tuntakse kaks korda rõõmu: kui nad tulevad, ja siis, kui ära hakkavad minema.. Kirjavahemärgid: koma kasutamine. Materjal 10. klassile. I. ÜTTE KIRJAVAHEMÄRGID. Üte näitab, kelle või mille poole tekstis pöördutakse. Üte eraldatakse .... Koma sõna ees muudab tähenduse lause sees. Koma kasutada tore, siis ei ole lause kole. ٭ Koma on jama koma on rasked, rikub ära mu eesti keele hinde – reegleid on ju sada. Neid on siiski vaja. Kui on kui-lisand, ma koma pole lisand. Üht koma teist see periood õppinud. Kuid midagi meelde ei jäänud. ٭ Koma on sama tihti aga ees, nagu .... Kui „etiga” algav kõrvallause järgneb pealausele, siis on koma mõistagi omal kohal („Loen raamatut, et igavust peletada”). Kui rõhuasetus muutub ning kõrval- ja pealause vahetavad kohad, satub „et” kõige algusse ja mingist komast ei saa juttugi olla („Et igavust peletada, loen raamatut”). Loogiline.. Sellepärast et, selleks et, selle asemel et, eeldusel et, nii et; siis kui, enne kui, juhul kui, nii palju kui, samal ajal kui jms puhul on koma asend kõikuv. Kui rõhutatakse põhjust, otstarvet vms, siis paigutatakse sõnad sellepärast, selleks vms pealausesse ning koma sidesõna et, kui vms ette. Muidu on koma ühendsidendi ees.. Kui ajakirja tiitellehel või tiitlipöördel ei ole aastakäigu numbrit märgitud, on kooloni ees ainult järjekorranumber (kolmas näide). 5b. Kui ajakiri on jooksva numeratsiooniga, siis koma järel lühend nr ning järjekorranumber (kaks viimast näidet). (6.. Koma kasutamine sest ees. Tegusõna-d, -te sõna lõpus: Harjutatakse kirjaliku tööjuhise mõistmist ja töötamist selle järgi. Harjutatakse laus- ja tekstiloomet, koma kasutamist (lisandus koma kasutamine sest ees), tutvutakse termini tegusõna tähendusega ja võetakse termin kasutusele. Harjutatakse tegusõna (mida teevad?) õigekirja .... Ja kui inimesed vaatlevad kunstiteost, siis ei tohiks nad oodata sellelt midagi muud peale võimaluse selle ees peatuda, sügavalt hingata ja ennast vabalt tunda, et saada teadlikuks oma olemuse parimast osast ja aimata sisima igatsuse täitumist. Nad ei peaks kaalutlema ega „arukalt“ mõtlema, ei pea otsima õpetust ja manitsust.. Sidesõna "nagu" ees on kindlasti koma siis, kui ta tähendab näiteks, nt "Käisin suvel paljudes Eesti linnades, nagu Haapsalus, Pärnus, Võrus, Tartus ja Kuressaares". Kui on lauses konstruktsioon "niisugune ~ seesugune ~ selline ~ säärane ~ säherdune nagu X", siis koma "nagu" ees ei ole, sest tegu on võrdlusega.. Loetelu ees ilma kokkuvõtva sõnata kooloni kasutamist lubatakse, kui kooloni kasutamine on sisu seisukohalt õigustatum kui kasutamata jätmine. Kas loetelupunkti järel panna koma või semikoolon, aitab otsustada kirjavahemärk punkti sees: kui kasvõi ühes punktis on kasutatud. Sõbraliku kirja kirjutamisel pange kirja saaja nime ees koma. Käärsoolte kasutamine loetelude tutvustamiseks. Kui lisate lausesse lühikese üksuste loendi, ei vaja te koolonit. Pika loendi lisamisel lausesse võite mõnikord loendi tutvustamiseks kasutada koolonit. Mõelge koolonist kui õhupuhumisest, mis valmistab lugeja ette hea .... Vali õige vastus ja kirjuta selle ees olev täht rea lõppu joonele 1. Paarissõna lasteaed-algkool seesütlev kääne on a) lasteaia-algkoolis: b) lasteaed-algkoolis; c) lasteaias-algkoolis. ____ 2. Ühend isikut tõendav (dokument) on õige kirjutada a) kokku; b) lahku; c) nii kokku kui ka lahku.. KOMA kõigi käänete küsimuste ees, kui neile järgneb öeldis. (kuna, kuni, ehkki, kuigi, nagu, kumb.) aga, et, kuid, vaid, ette käib koma, kui tegemist on koond- või rindlausega. Ei panda ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette. Rõhu määrssõna-koma ei panda des ja mata lõpuga sõnade ette koma ei panda. koma kä.... eesti keele kõige sagedasem lausesisene kirjavahemärk KÕRVALLAUSE koma tuleb rinnastava sidendi ees kasutada siis, kui sidend seisab pea- ja kõrvallause piiril Külalistest tuntakse kaks korda rõõmu: kui nad tulevad, ja siis, kui ära hakkavad minema.. Loetelu ees ilma kokkuvõtva sõnata kooloni kasutamist lubatakse, kui kooloni kasutamine on sisu seisukohalt õigustatum kui kasutamata jätmine. Kas loetelupunkti järel panna koma või semikoolon, aitab otsustada kirjavahemärk punkti sees: kui kasvõi ühes punktis on kasutatud. Kõrvallause eraldatakse pealausest alati koma(de)ga! Kõrvallause võib paikneda pealause järel, sees või ees. NB! Põimlauses võib ka sidesõnade ja, ega, ning, või ees olla koma. Lause alguses kõrvuti olevate sidesõnade vahele koma ei panda. Näide: Aga kui ta oleks tahtnud, oleks ta endale need asjad saanud.

414
Bing Google